STHLM3 accepterat för publicering i The Lancet Oncology

Idag blev det klart att STHLM3-studiens resultat kommer att publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology. Studiens resultat förväntas publiceras online i början av november.

Uppföljning av STHLM3

STHLM3 kommer snart att bjuda in deltagare som under tidigare valt att gå med i STHLM3 och som fått svar att de har en låg eller normal risk för prostatacancer. I ett första skede kommer vi att bjuda in ca … Läs mer

STHLM3 har rekryterat klart!

Som planerat avslutades rekryteringen till STHLM3-studien den 31 december 2014. Nästan 60.000 stockholmare har valt att gå med och bidra till forskningen för att testa ny förbättrad diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare. ”STHLM3-studien saknar motsvarighet i världen. … Läs mer

Om 6 veckor avslutar vi rekryteringen

I STHLM3 har nu fler än 55.000 deltagare. Den 31 december 2014 är sista datumet för att gå med i STHLM3. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en av världens största studier … Läs mer

Restaurant Against Cancer stödjer STHLM3

STHLM3 har de senaste månaderna fått flera generösa donationer från Restaurants Against Cancer (R.A.C.). R.A.C har anordnat insamling till förmån för prostatacancerforskningen och STHLM3 vid tre tillfällen och över 100.000 kronor har samlats in. Vid det senaste evenemanget på Wallmans … Läs mer

50.000 deltagare i STHLM3

De senaste månaderna har många män valt att gå med i STHLM3 och bidra till forskning kring prostatacancer. STHLM3 har nu fler än 50.000 deltagare. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en … Läs mer

Snart skickas de sista inbjudningsbreven ut

STHLM3 har nu pågått i över 2 år. Vi har under denna tid slumpmässigt bjudit in ungefär hälften av alla män i Stockholm mellan 50-69 år. I oktober 2014 kommer vi att skicka ut de sista inbjudningsbreven och de sista deltagarna … Läs mer

40.000 deltagare i STHLM3

Den senaste månaderna har många män valt att gå med i STHLM3 och bidra till forskning kring prostatacancer. STHLM3 har nu fler än 40.000 deltagare. ”Under våren har vi märkt ett mycket stort intresse att vara med i STHLM3” säger … Läs mer

Brev från en deltagare

Vi får många synpunkter på STHLM3. Både ris och ros. Tack vare dessa synpunkter från deltagare, sjukvårdspersonal, forskare och andra har vi kontinuerligt kunnat förbättra STHLM3. Ibland hör deltagare av sig för att berätta om hur det känns att vara … Läs mer

Flera Odd Fellow stödjer STHLM3

STHLM3 har den senaste månaden fått flera generösa donationer från Odd Fellow Brödradistrikt nr 2. Totalt har Odd Fellow redan bidragit med drygt 86.000 kronor till prostatacancerforskningen vid Karolinska institutet! ”Vi är tacksamma för dessa mycket generösa donationer från Odd … Läs mer