Karolinska Institutet tecknar avtal om att genomföra STHLM3 med SLL och Region Gotland

Idag har Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting samt Region Gotland undertecknat avtal om att genomföra studien STHLM3

Prostatacancer är den vanligaste cancerformer i Sverige och drabbar cirka 2.000 stockholmare och gotlänningar varje år. Dagens diagnostik med PSA är väletablerad men metoden har sina begränsningar avseende såväl specificitet som sensitivitet. Detta innebär dels att friska män får behandling, dels att sjuka män ibland missa

STHLM3-projektet strukturerad prostatacancertestning kommer att under tre år ta fram och testa förbättrad metodik för diagnosticering och uppföljning av prostatacancer. Projektet kommer att bjuda in alla män mellan 50 och 69 år i Stockholms län samt på Gotland att delta. Deltagarna kommer att randomiseras till antingen prostatacancertestning enligt gängse klinisk praxis (vanligt PSA-prov) eller till en experimentell arm med en sammansatt panel av prostatacancertester. Det kommer att vara helt frivilligt att deltaga i studien.

För Stockholms Läns Landsting och Region Gotland innebär projektet en möjlighet att bli ledande inom prostatacancer­hantering och att medborgarna får en bättre och säkrare diagnosticering och uppföljning av prostatacancer. Samverkan med Karolinska Institutet innebär tillgång till de senaste rönen och metoderna inom området.

För Karolinska Institutet innebär projektet en möjlighet att genomföra en stor vetenskaplig studie runt prostatacancerdiagnostisering. Samverkan med Stockholms Läns Landsting och Region Gotland innebär att urvalet för forskningen blir representativt och kan göras på ett kostnadseffektivt sätt.

Kommentarer inaktiverade.

Tillbaka