Forskning inom STHLM3

STHLM3 är ett av värdens största forskningsprojekt inom prostatacancer. Det insamlade materialet ligger till grund för en mängd olika forskningsprojekt med syfte att förbättra diagnostiken av prostatacancer.

Det pågår mycket spännande forskning inom STHLM3”, säger professor Henrik Grönberg som är ansvarig för studien och fortsätter ”STHLM3 är en unik forskningsstudie. Storleken och designen på studien möjliggör att resultat snabbt kommer att kunna föras in i klinisk praxis

Läs mer om forskningen inom STHLM3 här.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en av världens största studier av prostatacancer. Män mellan 50 och 69 år som bor i Stockholm kommer att få erbjudande om att delta i STHLM3. Inbjudningar kommer att skickas ut under år 2013 och 2014. Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med i studien.

Kommentarer inaktiverade.

Tillbaka