STHLM3 undersöker livskvalitet

En viktig frågeställning för STHLM3 är att förstå hur en eventuell kommande prostatacancerscreening kan komma att påverka den enskilde individens livskvalitet. Därför genomför STHLM3 även en särskild forskningsstudie runt just livskvalitet och prostatacancertestning. Studien kallas S3QOL och går till så att ett urval av de män som bjuds in till STHLM3 även får svara frågor om sin livskvalitet, vad de känner till om prostatacancer och om de oroar för att få prostatacancer.

”Det är viktigt att förstå om någon del av prostatacancerscreeningen kan skapa onödig oro eller minskad livskvalitet” säger professor Yvonne Brandberg, forskningsansvarig för livskvalitetsstudien S3QOL. ”Med kunskap kan vi förbättra processer och informationsmaterial för att minska oro och öka livskvaliteten”

Livskvalitetsstudien S3QOL startar i januari 2014 och pågår under hela 2014.

Om du har fått en inbjudan till S3QOL och vill besvara enkäten kan du följa denna länk [Till S3QOL-enkäten].

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en av världens största studier av prostatacancer. Män mellan 50 och 69 år som bor i Stockholm kommer att få erbjudande om att delta i STHLM3. Inbjudningar kommer att skickas ut under år 2013 och 2014. Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med i studien.

Kommentarer inaktiverade.

Tillbaka