STHLM3 har rekryterat klart!

Som planerat avslutades rekryteringen till STHLM3-studien den 31 december 2014. Nästan 60.000 stockholmare har valt att gå med och bidra till forskningen för att testa ny förbättrad diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare.

”STHLM3-studien saknar motsvarighet i världen. Baserat på resultaten från STHLM3 hoppas jag att vi skall kunna ändra och förbättra hur man kommer att diagnosticera prostatacancer, säger Henrik Grönberg, vetenskaplig ledare för STHLM3. Nu kommer vi att jobba med att sammanställa den enorma mängd data som vi har samlat in och så fort som möjligt se till att få den publicerad.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län har tillsammans med Karolinska Institutet genomfört STHLM3 – en av världens största studier av prostatacancer.

Kommentarer inaktiverade.

Tillbaka