Uppföljning av STHLM3

STHLM3 kommer snart att bjuda in deltagare som under tidigare valt att gå med i STHLM3 och som fått svar att de har en låg eller normal risk för prostatacancer. I ett första skede kommer vi att bjuda in ca 1.000 män som gick med under 2012 och våren 2013. De som får inbjudan kommer att vara slumpmässigt utvalda. Vi kommer också att bjuda in män som genomfört biopsi under 2012-2014 men som inte hade cancer. Orsaken är att vi vill följa upp resultaten 1-3 år efter förra provtagningen.

Brev med inbjudan och instruktioner kommer att skickas till de män som det handlar om. Självklart är det frivilligt att vara med på uppföljningen.

Kommentarer inaktiverade.

Tillbaka