STHLM3-studien publicerad i The Lancet Oncology

Idag publicerades resultaten från STHLM3-studien i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology. Studien visar att STHLM3-testet är bättre på att hitta farliga prostatacancrar jämfört med dagens diagnostik med PSA.

Rent praktiskt innebär STHLM3-testet möjlighet till tidigare upptäckt av farlig prostatacancer samtidigt som färre utsätts för de obehag och biverkningar vävnadsprov och efterföljande behandling kan ge. I Stockholms skulle det innebära att ungefär hälften av de män som idag behöver ta vävnadsprov kan undvika detta med STHLM3-testet utan att farlig cancer missas.

”Det är naturligtvis otroligt glädjande för att vi fått så fint genomslag för vår forskning”, säger professor Henrik Grönberg, vetenskaplig ledare för STHLM3. ”Det är många män som är oroliga för prostatacancer. Att kunna presentera ett bättre test för prostatacancer är naturligtvis oerhört tillfredsställande då det kan hjälpa många män”.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län har tillsammans med Karolinska Institutet genomfört STHLM3 – en av världens största studier av prostatacancer. Resultatet av STHLM3-studien publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology den 9 november 2015.

Kommentarer inaktiverade.

Tillbaka