Karolinska Universitetslaboratoriet tillhandahåller STHLM3-testet under maj 2016

Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) kommer att, i samarbete med Karolinska Institutet, tillhandahålla STHLM3-testet för kliniskt bruk. I en första klinisk valideringsfas under fem veckor från början av maj 2016, kommer testet att vara beställningsbart på vissa vårdcentraler i Stockholm som har TakeCare och avtal med KUL. Sedan kommer en utvärdering att ske under sommaren varefter testet kommer att finnas tillgängligt på fler vårdcentraler i Stockholm och successivt på fler vårdcentraler i andra delar av Sverige.

Vi kommer att göra en mjukstart nu under våren och testa att logistik och andra rutiner kring testerna fungerar som de ska innan STHLM3-testet kan erbjudas brett till vården, menar Peter Matha, på Karolinska Universitetslaboratoriet.

STHLM3-testet är ett blodprov som kommer att vara ett alternativ till PSA för upptäckt av prostatacancer hos män mellan 50-70 år som inte tidigare diagnosticerats med prostatacancer. Till skillnad från PSA mäter STHLM3-testet flera olika markörer i blodet och tar även hänsyn till kliniska faktorer som till exempel tidigare biopsier. Det gör att STHLM3-testet upptäcker behandlingskrävande prostatacancer bättre än dagens diagnostik med PSA och samtidigt minskar antalet onödiga vävnadsprovtagningar. STHLM3-testet baseras på forskning som genomförts av Karolinska Institutet i STHLM3-studien med nästan 60.000 deltagare. Studiens resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology. För att göra STHLM3-testet behöver man en remiss från en läkare.

Kommentarer inaktiverade.

Tillbaka