Ny forskning: Stockholm3-testet hittar 20% fler män med allvarlig cancer och minskar samtidigt biopsierna med hälften

En studie från Karolinska Institutet visar att Stockholm3-testet ökar upptäckten av farlig, behandlingskrävande, prostatacancer med omkring 20% samtidigt som antalet onödiga biopsier minskar med 50% jämfört med dagens diagnostik med PSA. Studien publicerades i European Urology Focus.

Under åren 2012-2014 genomfördes den så kallade STHLM3-studien på 58 818 män. Där visades att Stockholm3-testet, ett blodprov framtaget av forskare på Karolinska Institutet både kan minska onödiga biopsier och hitta cancer hos män med låga PSA-värden (1-3 ng/ml). Cancer som idag inte upptäcks. Resultaten presenterades i The Lancet Oncology. I den nya studien som presenterades i European Urology Focus jämfördes 56 282 män i åldrarna 50-69 utan tidigare prostatacancerhistorik som tagit PSA prov i riktlinje med gällande klinisk praxis i Stockholm under 2011 med deltagarna i STHLM3-studien. Resultaten visade att Stockholm3-testet kan öka upptäckten av farlig, behandlingskrävande, prostatacancer med omkring 20% samtidigt som antalet onödiga biopsier minskar med 50%.

Överläkare Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet leder arbetet att utveckla Stockholm3-testet.

– Eftersom Stockholm3-testet är bättre på att hitta behandlingskrävande cancer än dagens diagnostik kan vi minska antalet onödiga biopsier samtidigt som vi hittar fler behandlingskrävande cancrar. Och vi ökar möjligheten till tidig upptäckt genom att Stockholm3-testet även hittar cancer hos män med låga PSA-värden. Genom att Stockholm3-testet nu finns kliniskt tillgänglig är Sverige absolut världsledande in prostatacancerdiagnostik, säger Henrik Grönberg.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år drabbas nästan 10 000 män av sjukdomen och 2 500 dör. Idag används ett så kallat PSA-prov för att diagnostisera prostatacancer, men testet har länge varit omdebatterat eftersom det inte kan skilja mellan farlig och ofarlig cancer. Det leder till att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte behöver behandlas får onödig, plågsam och i vissa fall farlig vård. Dessutom missar PSA många farliga cancrar vilket kan leda till förödande konsekvenser för de drabbade.

Forskningen har finansierats av Stockholms läns landsting och utvecklats i samarbete med Thermo Fisher Scientific. Henrik Grönberg har patent på Stockholm3-testet.

Kommentarer inaktiverade.

Tillbaka