Stort intresse för Stockholm3-testet i nordiska grannländer

Det finns ett stort intresse för Stockholm3-testet i de nordiska grannländerna. I Finland används testet på Docrates Cancersjukhus, nordens enda privatsjukhus som är specialiserat på cancersjukdomar. Testet går även att beställa för läkare via fristående laboratorie. I Danmark förs för närvarande diskussioner med flera kliniker och laboratorier som vill kunna erbjuda testet. I Norge kommer en kommun att under 2017 helt byta ut PSA-provtagning mot Stockholm3-testet.

Stockholm3-testet finns sedan november 2016 tillgängligt för kliniskt bruk i Sverige från Karolinska Universitetslaboratoriet. För att ta Stockholm3-testet behöver man en remiss från en läkare. Under fliken TILLGÄNGLIGHET finns listat exempel på vårdgivare som har Stockholm3-testet.

Stockholm3-testet är ett blodprov för upptäckt av prostatacancer utprovat på män mellan 50-70 år som inte tidigare diagnosticerats med prostatacancer. Till skillnad från PSA mäter Stockholm3-testet flera olika markörer i blodet och tar även hänsyn till kliniska faktorer som till exempel tidigare biopsier. Det gör att Stockholm3-testet upptäcker behandlingskrävande prostatacancer bättre än dagens diagnostik med PSA och samtidigt minskar antalet onödiga vävnadsprovtagningar. Stockholm3-testet baseras på forskning som genomförts av Karolinska Institutet i STHLM3-studien med nästan 60.000 deltagare. Studiens resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology.

Kommentarer inaktiverade.

Tillbaka