NorDCaP projektet officiellt startat

Under 27-28 mars genomfördes en kick-off av NordCaP där vårdgivare från Norge, Finland, Danmark och Sverige träffades för att påbörja utrullningen av Stockholm3-testet, OncoWatch Image och “St Görans-modellen” i de nordiska länderna.

St Görans-modellen bygger på den metodik som Prostatacancercentrum Capio S:t Göran har infört för prostatacancerdiagnostik med Stockholm3-testet och riktad vävnadsprovtagning. De kliniska resultaten ses som ett genombrott inom diagnostik av prostatacancer eftersom man hittar mer än dubbelt så många män med aggressiv prostatacancer och samtidigt minskar antalet onödiga vävnadsprov med hälften. Läs mer i Läkartidningen.

Deltagare i kick-off för NorDCaP på trappan till Ulfsunda slott där mötet hölls den 27-28 mars

NordCaP pågår under två år och stöds med €2,3 miljoner från NordForsk.

Stockholm3 är ett blodtest som hittar dubbelt så många män med aggressiv prostatacancer och samtidigt minskar antalet onödiga vävnadsprov med hälften jämfört med dagens praxis. Stockholm3-testet är utprovat på nära 60 000 män och baseras på forskning som genomförts på Karolinska Institutet

OncoWatch Image är ett verktyg där datorn bedömer prostatacancerbiopsier. OncoWatch Image bygger på artificiell intelligens och neurala nätverk och har utvecklats tack vare en unik access till 80,000 nålbiopsier.

Kommentarer inaktiverade.

Tillbaka