AI system för förbättrad prostatacancerdiagnostik presenterat i The Lancet Oncology

The Lancet Oncology presenterar idag en studie som visar att AI systemet som utvecklats av forskare på Karolinska Institutet kan identifiera och gradera prostatacancer jämbördigt med världsledande uropatologer.  

Enligt artikeln i Lancet Oncology kan den svenska AI-metoden i princip felfritt avgöra om ett vävnadsprov innehåller cancer eller inte, samt att uppskatta cancertumörens utbredning i biopsin. AI-verktyget är också lika bra som 23 världsledande patologer i bedömningen av den viktigaste prognostiska variabeln för prostatacancer, Gleason Score.

– AI-verktyget har potentialen att minska arbetsbördan hos patologer, frigöra tid för att fokusera på de svårdiagnostiserade fallen och minska felen i bedömningen, säger Martin Eklund, lektor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet som har lett studien. Den har också möjlighet att minska tiden för diagnosbesked och skapa kostnadsbesparingar i vården.

Genom stöd från EIT Health accelereras nu den kliniska valideringen av AI teknologin i projektet OncoWatch, med syfte att kunna implementera verktyget i vården. Under 2020 genomgår AI-verktyget en klinisk validering i laboratorier i nio länder och en första CEIVD-godkänd produkt tas fram till i slutet av året. 

Artificial intelligence for diagnosis and grading of prostate cancer in biopsies: a population-based, diagnostic study”, Peter Ström, Kimmo Kartasalo, Henrik Olsson, Leslie Solorzano, Brett Delahunt, Daniel M Berney, David G Bostwick, Andrew J. Evans , David J Grignon, Peter A Humphrey, Kenneth A Iczkowski, James G Kench, Glen Kristiansen, Theodorus H van der Kwast, Katia RM Leite, Jesse K McKenney, Jon Oxley, Chin-Chen Pan, Hemamali Samaratunga, John R Srigley, Hiroyuki Takahashi, Toyonori Tsuzuki, Murali Varma, Ming Zhou, Johan Lindberg, Cecilia Lindskog, Pekka Ruusuvuori, Carolina Wählby, Henrik Grönberg, Mattias Rantalainen, Lars Egevad, Martin Eklund, The Lancet Oncology, Jan. 8, 2020, doi: 10.1016/S1470-2045(19)30738-7

Kommentarer inaktiverade.

Tillbaka