Stort intresse för Stockholm3-testet i nordiska grannländer

Det finns ett stort intresse för Stockholm3-testet i de nordiska grannländerna. I Finland används testet på Docrates Cancersjukhus, nordens enda privatsjukhus som är specialiserat på cancersjukdomar. Testet går även att beställa för läkare via fristående laboratorie. I Danmark förs för … Läs mer

Ny forskning: Stockholm3-testet hittar 20% fler män med allvarlig cancer och minskar samtidigt biopsierna med hälften

En studie från Karolinska Institutet visar att Stockholm3-testet ökar upptäckten av farlig, behandlingskrävande, prostatacancer med omkring 20% samtidigt som antalet onödiga biopsier minskar med 50% jämfört med dagens diagnostik med PSA. Studien publicerades i European Urology Focus. Under åren 2012-2014 … Läs mer

Ny forskning: England testar Stockholm3

Den engelska prostatacancerorganisationen Prostate Cancer UK satsar 10 miljoner kronor för att testa Stockholm3-testet på över 40 vårdgivare i England. Målsättningen är att se hur Stockholm3-testet fungerar i den brittiska sjukvården. Studien kommer att starta under 2017. Stockholm3-testet är ett … Läs mer

Nu studie: STHLM3 MR-studien utvärderar förbättrad diagnostik med Stockholm3-testet och magnetkamera

Prostatacancer är en vanlig sjukdom – var femte svensk man diagnosticeras med prostatacancer under sin livstid. STHLM3-projektet har som målsättning att förbättra hur vi upptäcker och handlägger män med ökad risk för prostatacancer. Ett område som behöver förbättras är hur … Läs mer

STHLM3-testet tillgängligt under en begränsat tid i Stockholm

Karolinska Universitetslaboratoriet har nu satt upp STHLM3-testet för kliniskt bruk. Mellan 3 maj och 8 juni genomförs en pilot där vårdgivare i Stockholm anslutna till journalsystemet TakeCare och med tillgång till ett KUL-laboratorium kan ordinera STHLM3-testet i stället för PSA. För … Läs mer

Karolinska Universitetslaboratoriet tillhandahåller STHLM3-testet under maj 2016

Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) kommer att, i samarbete med Karolinska Institutet, tillhandahålla STHLM3-testet för kliniskt bruk. I en första klinisk valideringsfas under fem veckor från början av maj 2016, kommer testet att vara beställningsbart på vissa vårdcentraler i Stockholm som har … Läs mer

Karolinska Universitetslaboratoriet sätter upp STHLM3-testet

Det är många som frågar när STHLM3-testet, som bygger på resultaten från STHLM3-studien, kommer att finnas tillgängligt för allmänheten. Vi kan glädjande konstatera att Karolinska Universitetslaboratoriet just nu håller på att sätta upp STHLM3-testet för kliniskt bruk. Målsättningen är att … Läs mer

STHLM3-studien publicerad i The Lancet Oncology

Idag publicerades resultaten från STHLM3-studien i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology. Studien visar att STHLM3-testet är bättre på att hitta farliga prostatacancrar jämfört med dagens diagnostik med PSA. Rent praktiskt innebär STHLM3-testet möjlighet till tidigare upptäckt av farlig … Läs mer

STHLM3 accepterat för publicering i The Lancet Oncology

Idag blev det klart att STHLM3-studiens resultat kommer att publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology. Studiens resultat förväntas publiceras online i början av november.

Uppföljning av STHLM3

STHLM3 kommer snart att bjuda in deltagare som under tidigare valt att gå med i STHLM3 och som fått svar att de har en låg eller normal risk för prostatacancer. I ett första skede kommer vi att bjuda in ca … Läs mer