Karolinska Universitetslaboratoriet tillhandahåller STHLM3-testet under maj 2016

Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) kommer att, i samarbete med Karolinska Institutet, tillhandahålla STHLM3-testet för kliniskt bruk. I en första klinisk valideringsfas under fem veckor från början av maj 2016, kommer testet att vara beställningsbart på vissa vårdcentraler i Stockholm som har … Läs mer

Karolinska Universitetslaboratoriet sätter upp STHLM3-testet

Det är många som frågar när STHLM3-testet, som bygger på resultaten från STHLM3-studien, kommer att finnas tillgängligt för allmänheten. Vi kan glädjande konstatera att Karolinska Universitetslaboratoriet just nu håller på att sätta upp STHLM3-testet för kliniskt bruk. Målsättningen är att … Läs mer

STHLM3-studien publicerad i The Lancet Oncology

Idag publicerades resultaten från STHLM3-studien i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology. Studien visar att STHLM3-testet är bättre på att hitta farliga prostatacancrar jämfört med dagens diagnostik med PSA. Rent praktiskt innebär STHLM3-testet möjlighet till tidigare upptäckt av farlig … Läs mer

STHLM3 accepterat för publicering i The Lancet Oncology

Idag blev det klart att STHLM3-studiens resultat kommer att publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology. Studiens resultat förväntas publiceras online i början av november.

Uppföljning av STHLM3

STHLM3 kommer snart att bjuda in deltagare som under tidigare valt att gå med i STHLM3 och som fått svar att de har en låg eller normal risk för prostatacancer. I ett första skede kommer vi att bjuda in ca … Läs mer

STHLM3 har rekryterat klart!

Som planerat avslutades rekryteringen till STHLM3-studien den 31 december 2014. Nästan 60.000 stockholmare har valt att gå med och bidra till forskningen för att testa ny förbättrad diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare. ”STHLM3-studien saknar motsvarighet i världen. … Läs mer

Om 6 veckor avslutar vi rekryteringen

I STHLM3 har nu fler än 55.000 deltagare. Den 31 december 2014 är sista datumet för att gå med i STHLM3. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en av världens största studier … Läs mer

Restaurant Against Cancer stödjer STHLM3

STHLM3 har de senaste månaderna fått flera generösa donationer från Restaurants Against Cancer (R.A.C.). R.A.C har anordnat insamling till förmån för prostatacancerforskningen och STHLM3 vid tre tillfällen och över 100.000 kronor har samlats in. Vid det senaste evenemanget på Wallmans … Läs mer

50.000 deltagare i STHLM3

De senaste månaderna har många män valt att gå med i STHLM3 och bidra till forskning kring prostatacancer. STHLM3 har nu fler än 50.000 deltagare. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en … Läs mer

Snart skickas de sista inbjudningsbreven ut

STHLM3 har nu pågått i över 2 år. Vi har under denna tid slumpmässigt bjudit in ungefär hälften av alla män i Stockholm mellan 50-69 år. I oktober 2014 kommer vi att skicka ut de sista inbjudningsbreven och de sista deltagarna … Läs mer