STHLM3-studien är avslutad och resultaten är publicerad i The Lancet Oncology.

 


Karolinska Universitetslaboratoriet tillhandahåller STHLM3-testet under maj 2016

Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) kommer att, i samarbete med Karolinska Institutet, tillhandahålla STHLM3-testet för kliniskt bruk. I en första klinisk valideringsfas under fem veckor från början av maj 2016, kommer testet att vara beställningsbart på vissa vårdcentraler i Stockholm som har TakeCare och avtal med KUL. Sedan kommer en utvärdering att ske under sommaren varefter testet kommer att finnas tillgängligt på fler vårdcentraler i Stockholm och successivt på fler vårdcentraler i andra delar av Sverige.

Vi kommer att göra en mjukstart nu under våren och testa att logistik och andra rutiner kring testerna fungerar som de ska innan STHLM3-testet kan erbjudas brett till vården, menar Peter Matha, på Karolinska Universitetslaboratoriet.

STHLM3-testet är ett blodprov som kommer att vara ett alternativ till PSA för upptäckt av prostatacancer hos män mellan 50-70 år som inte tidigare diagnosticerats med prostatacancer. Till skillnad från PSA mäter STHLM3-testet flera olika markörer i blodet och tar även hänsyn till kliniska faktorer som till exempel tidigare biopsier. Det gör att STHLM3-testet upptäcker behandlingskrävande prostatacancer bättre än dagens diagnostik med PSA och samtidigt minskar antalet onödiga vävnadsprovtagningar. STHLM3-testet baseras på forskning som genomförts av Karolinska Institutet i STHLM3-studien med nästan 60.000 deltagare. Studiens resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology. För att göra STHLM3-testet behöver man en remiss från en läkare.

Karolinska Universitetslaboratoriet sätter upp STHLM3-testet

Det är många som frågar när STHLM3-testet, som bygger på resultaten från STHLM3-studien, kommer att finnas tillgängligt för allmänheten. Vi kan glädjande konstatera att Karolinska Universitetslaboratoriet just nu håller på att sätta upp STHLM3-testet för kliniskt bruk. Målsättningen är att testet skall finnas tillgängligt i april 2016. På sthlm3-hemsidan kan du följa testets utveckling.

STHLM3-testet baseras på forskning som gjorts i STHLM3-studien med 58.818 deltagare som publiceras i The Lancet Oncology. Landstinget i Stockholms län har tillsammans med Karolinska Institutet genomfört STHLM3 – en av världens största studier av prostatacancer.

STHLM3-studien publicerad i The Lancet Oncology

Idag publicerades resultaten från STHLM3-studien i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology. Studien visar att STHLM3-testet är bättre på att hitta farliga prostatacancrar jämfört med dagens diagnostik med PSA.

Rent praktiskt innebär STHLM3-testet möjlighet till tidigare upptäckt av farlig prostatacancer samtidigt som färre utsätts för de obehag och biverkningar vävnadsprov och efterföljande behandling kan ge. I Stockholms skulle det innebära att ungefär hälften av de män som idag behöver ta vävnadsprov kan undvika detta med STHLM3-testet utan att farlig cancer missas.

”Det är naturligtvis otroligt glädjande för att vi fått så fint genomslag för vår forskning”, säger professor Henrik Grönberg, vetenskaplig ledare för STHLM3. ”Det är många män som är oroliga för prostatacancer. Att kunna presentera ett bättre test för prostatacancer är naturligtvis oerhört tillfredsställande då det kan hjälpa många män”.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län har tillsammans med Karolinska Institutet genomfört STHLM3 – en av världens största studier av prostatacancer. Resultatet av STHLM3-studien publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology den 9 november 2015.