Just nu genomför forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med Stockholms Läns Landsting, studien STHLM3. Målet med STHLM3 är att testa ny förbättrad diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare.


Brev från en deltagare

Vi får många synpunkter på STHLM3. Både ris och ros. Tack vare dessa synpunkter från deltagare, sjukvårdspersonal, forskare och andra har vi kontinuerligt kunnat förbättra STHLM3. Ibland hör deltagare av sig för att berätta om hur det känns att vara med i STHLM3. Nedan är ett exempel på ett brev från en nöjd deltagare:

”Hej,

Jag har deltagit i STHLM3-studien, fyllt i formulär/enkät, lämnat blodprov etc. Som rutinerad kommunikatör och notoriskt misstänksam mot kontinuiteten i kundkontakter från offentliga organ (förlåt uttrycket i detta sammanhang…)  är det en glädje att få lämna mitt oreserverade beröm för  hur snyggt och professionellt detta skötts kommunikationsmässigt. Skickar en stilig ”high five” till de ansvariga och ber att detta framförs till projektledningen och dess ledare, professor Henrik Grönberg.

Med vänliga hälsningar

Göran Sachs”

Flera Odd Fellow stödjer STHLM3

STHLM3 har den senaste månaden fått flera generösa donationer från Odd Fellow Brödradistrikt nr 2. Totalt har Odd Fellow redan bidragit med drygt 86.000 kronor till prostatacancerforskningen vid Karolinska institutet!

”Vi är tacksamma för dessa mycket generösa donationer från Odd Fellow Brödradistrikt 2”, säger professor Henrik Grönberg, vetenskaplig ledare för STHLM3. ”Pengarna kommer vi att använda för att ge resestipendium till unga, lovande forskare inom prostatacancerprevention. Dessutom kommer vi att använda pengarna för att skapa en plattform där data som vi samlar in enkelt och säkert kan delas och användas av andra forskare. På så sätt snabbar vi upp forskningen och kan snabbare komma med förbättringar för den enskilde patienten.”

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en av världens största studier av prostatacancer. Män mellan 50 och 69 år som bor i Stockholm kommer att få erbjudande om att delta i STHLM3. Inbjudningar kommer att skickas ut under år 2013 och 2014. Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med i studien.

STHLM3 undersöker livskvalitet

En viktig frågeställning för STHLM3 är att förstå hur en eventuell kommande prostatacancerscreening kan komma att påverka den enskilde individens livskvalitet. Därför genomför STHLM3 även en särskild forskningsstudie runt just livskvalitet och prostatacancertestning. Studien kallas S3QOL och går till så att ett urval av de män som bjuds in till STHLM3 även får svara frågor om sin livskvalitet, vad de känner till om prostatacancer och om de oroar för att få prostatacancer.

”Det är viktigt att förstå om någon del av prostatacancerscreeningen kan skapa onödig oro eller minskad livskvalitet” säger professor Yvonne Brandberg, forskningsansvarig för livskvalitetsstudien S3QOL. ”Med kunskap kan vi förbättra processer och informationsmaterial för att minska oro och öka livskvaliteten”

Livskvalitetsstudien S3QOL startar i januari 2014 och pågår under hela 2014.

Om du har fått en inbjudan till S3QOL och vill besvara enkäten kan du följa denna länk [Till S3QOL-enkäten].

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en av världens största studier av prostatacancer. Män mellan 50 och 69 år som bor i Stockholm kommer att få erbjudande om att delta i STHLM3. Inbjudningar kommer att skickas ut under år 2013 och 2014. Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med i studien.