Stockholm3-testet tillgänglig för kliniskt bruk. Mer info på Karolinska Universitetslaboratoriet

 


Stockholm3-testet tillgängligt för kliniskt bruk

Karolinska Universitetslaboratoriet tillhandahåller nu Stockholm3-testet för kliniskt bruk. För att ta Stockholm3-testet behöver man en remiss från en läkare. Läs mer

Ny forskning: England testar Stockholm3

Den engelska prostatacancerorganisationen Prostate Cancer UK satsar 10 miljoner kronor för att testa Stockholm3-testet på över 40 vårdgivare i England. Målsättningen är att se hur Stockholm3-testet fungerar i den brittiska sjukvården. Studien kommer att starta under 2017. Stockholm3-testet är ett … Läs mer

Nu studie: STHLM3 MR-studien utvärderar förbättrad diagnostik med Stockholm3-testet och magnetkamera

Prostatacancer är en vanlig sjukdom – var femte svensk man diagnosticeras med prostatacancer under sin livstid. STHLM3-projektet har som målsättning att förbättra hur vi upptäcker och handlägger män med ökad risk för prostatacancer. Ett område som behöver förbättras är hur … Läs mer