Just nu genomför forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med Stockholms Läns Landsting, studien STHLM3. Målet med STHLM3 är att testa ny förbättrad diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare.


Restaurant Against Cancer stödjer STHLM3

STHLM3 har de senaste månaderna fått flera generösa donationer från Restaurants Against Cancer (R.A.C.). R.A.C har anordnat insamling till förmån för prostatacancerforskningen och STHLM3 vid tre tillfällen och över 100.000 kronor har samlats in. Vid det senaste evenemanget på Wallmans Salonger samlades nästan 60.000 kronor in till forskningen.

”Vi är mycket tacksamma för dessa generösa donationer och för att R.A.C. anordnar dessa evenemang som både samlar in pengar och som ökar medvetenheten om prostatacancer”, säger professor Henrik Grönberg, vetenskaplig ledare för STHLM3.

Läs mer om Restaurants Against Cancer här!

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en av världens största studier av prostatacancer. Män mellan 50 och 69 år som bor i Stockholm kommer att få erbjudande om att delta i STHLM3. Inbjudningar kommer att skickas ut under år 2013 och 2014. Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med i studien.

50.000 deltagare i STHLM3

De senaste månaderna har många män valt att gå med i STHLM3 och bidra till forskning kring prostatacancer. STHLM3 har nu fler än 50.000 deltagare.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en av världens största studier av prostatacancer. Män mellan 50 och 69 år som bor i Stockholm kommer att få erbjudande om att delta i STHLM3. Inbjudningar skickas ut under 2013 och 2014. Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med i studien.

Snart skickas de sista inbjudningsbreven ut

STHLM3 har nu pågått i över 2 år. Vi har under denna tid slumpmässigt bjudit in ungefär hälften av alla män i Stockholm mellan 50-69 år. I oktober 2014 kommer vi att skicka ut de sista inbjudningsbreven och de sista deltagarna väntas mot slutet av året. Under det första kvartalet 2015 kommer vi att ha samlat in all information och inlett det vetenskapliga arbetet att analysera resultatet. Studiens resultat kommer att publiceras under första halvan av 2015.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en av världens största studier av prostatacancer. Män mellan 50 och 69 år som bor i Stockholm kommer att få erbjudande om att delta i STHLM3. Inbjudningar skickas ut under 2013 och 2014. Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med i studien.