STHLM3-studien är avslutad och resultaten är publicerad i The Lancet Oncology.

 


Karolinska Universitetslaboratoriet sätter upp STHLM3-testet

Det är många som frågar när STHLM3-testet, som bygger på resultaten från STHLM3-studien, kommer att finnas tillgängligt för allmänheten. Vi kan glädjande konstatera att Karolinska Universitetslaboratoriet just nu håller på att sätta upp STHLM3-testet för kliniskt bruk. Målsättningen är att testet skall finnas tillgängligt i mars 2016. På sthlm3-hemsidan kan du följa testets utveckling.

STHLM3-testet baseras på forskning som gjorts i STHLM3-studien med 58.818 deltagare som publiceras i The Lancet Oncology. Landstinget i Stockholms län har tillsammans med Karolinska Institutet genomfört STHLM3 – en av världens största studier av prostatacancer.

STHLM3-studien publicerad i The Lancet Oncology

Idag publicerades resultaten från STHLM3-studien i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology. Studien visar att STHLM3-testet är bättre på att hitta farliga prostatacancrar jämfört med dagens diagnostik med PSA.

Rent praktiskt innebär STHLM3-testet möjlighet till tidigare upptäckt av farlig prostatacancer samtidigt som färre utsätts för de obehag och biverkningar vävnadsprov och efterföljande behandling kan ge. I Stockholms skulle det innebära att ungefär hälften av de män som idag behöver ta vävnadsprov kan undvika detta med STHLM3-testet utan att farlig cancer missas.

”Det är naturligtvis otroligt glädjande för att vi fått så fint genomslag för vår forskning”, säger professor Henrik Grönberg, vetenskaplig ledare för STHLM3. ”Det är många män som är oroliga för prostatacancer. Att kunna presentera ett bättre test för prostatacancer är naturligtvis oerhört tillfredsställande då det kan hjälpa många män”.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län har tillsammans med Karolinska Institutet genomfört STHLM3 – en av världens största studier av prostatacancer. Resultatet av STHLM3-studien publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology den 9 november 2015.

STHLM3 accepterat för publicering i The Lancet Oncology

Idag blev det klart att STHLM3-studiens resultat kommer att publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology. Studiens resultat förväntas publiceras online i början av november.