Just nu genomför forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med Stockholms Läns Landsting, studien STHLM3. Målet med STHLM3 är att testa ny förbättrad diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare.


Uppföljning av STHLM3

STHLM3 kommer snart att bjuda in deltagare som under tidigare valt att gå med i STHLM3 och som fått svar att de har en låg eller normal risk för prostatacancer. I ett första skede kommer vi att bjuda in ca 1.000 män som gick med under 2012 och våren 2013. De som får inbjudan kommer att vara slumpmässigt utvalda. Vi kommer också att bjuda in män som genomfört biopsi under 2012-2014 men som inte hade cancer. Orsaken är att vi vill följa upp resultaten 1-3 år efter förra provtagningen.

Brev med inbjudan och instruktioner kommer att skickas till de män som det handlar om. Självklart är det frivilligt att vara med på uppföljningen.

STHLM3 har rekryterat klart!

Som planerat avslutades rekryteringen till STHLM3-studien den 31 december 2014. Nästan 60.000 stockholmare har valt att gå med och bidra till forskningen för att testa ny förbättrad diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare.

”STHLM3-studien saknar motsvarighet i världen. Baserat på resultaten från STHLM3 hoppas jag att vi skall kunna ändra och förbättra hur man kommer att diagnosticera prostatacancer, säger Henrik Grönberg, vetenskaplig ledare för STHLM3. Nu kommer vi att jobba med att sammanställa den enorma mängd data som vi har samlat in och så fort som möjligt se till att få den publicerad.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län har tillsammans med Karolinska Institutet genomfört STHLM3 – en av världens största studier av prostatacancer.

Om 6 veckor avslutar vi rekryteringen

I STHLM3 har nu fler än 55.000 deltagare. Den 31 december 2014 är sista datumet för att gå med i STHLM3.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Landstinget i Stockholms län genomför tillsammans med Karolinska Institutet en av världens största studier av prostatacancer. Män mellan 50 och 69 år som bor i Stockholm har fått erbjudande om att delta i STHLM3. Inbjudningar skickades ut under 2013 och 2014. Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med i studien.