Stockholm3

Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data med en avancerad algoritm i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede.

Bakgrund: Varför har Stockholm3-testet utvecklats?
Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av prostatacancer. Idag används blodprovet prostataspecifik antigen (PSA). Ett problem med PSA-testet är att det missar mellan 30 och 50 procent av alla behandlingskrävande cancerfall. Forksning visar att Stockholm3 hittar 100 procent fler behandlingskrävande fall av cancer. Det gör att möjligheten att tidigt upptäcka och behandla cancern förbättras.

Ett annat problem med PSA-testet är att det inte kan skilja på behandlingskrävande och indolent (ofarlig) cancer. Det leder till att många män måste genomgå onödig uppföljning med biopsi av prostatan vilket kan ge biverkningar som sepsis samt blod in urin och avföring. Forskning visar att Stockholm3 minskar antalet onödiga biopsier med 50 procent.

Ett tredje problem med PSA-testet är att det är svårtolkat. Stockholm3-testet ger ett tydligt svar och tydliga rekommendationer. Det gör det enkelt för läkaren att fatta beslut om vidare åtgärder samt ger mannen som testat sig en bild av hans risk att drabbas av behandlingskrävande prostatacancer. Exempelvis har nästan hälften av alla män i åldern 50-70 år en så pass låg riskprofil att de inte behöver ta ett nytt test förrän om 6 år.

Stockholm3 leder till lägre kostnader för vården. Forskning visar att Stockholm3 minskar de direkta kostnaderna för vården med mellan 17 och 28 procent.

Forskning om Stockholm3
Stockholm3 har utvecklats av Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi, och hans forskargrupp vid Karolinska Institutet (KI). Nära 60 000 män deltog i den kliniska studien STHLM3  som genomfördes på KI mellan 2012 och 2015. 2016 till 2018 validerades resultaten klinisk på över 20 000 män i Sverige, Norge, Tyskland, Holland och Storbritannien. Resultaten har publicerats i The Lancet Oncology, Nature Reviews, Clinical Oncology and European Urology.

Så tolkas svaret av ett Stockholm3-test
Stockholm3-testet ger ett tydligt svar och tydliga rekommendationer. Det gör det enkelt för läkaren att fatta beslut om vidare åtgärder. Svaret kan vara antigen negativt eller positivt.

Vid negativt svar uppvisar den testade mannen låg eller normal risk för prostatacancer och uppföljning inom sex respektive två år rekommenderas.

Vid positivt svar rekommenderas remiss till en urolog. Beroende på risknivå rekommenderas en biopsi om prostata­volymen är mindre än ett visst gränsvärde och/eller om prostatapalpation visar att mannen har en palpabel förändring.

Precis som vid PSA-test ska alla män som testas med Stockholm3 informeras om eventuella negativa konsekvenser av att testa sig. På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om för- och nackdelar med tidig prostatacancertestning.

Vem ska ta Stockholm3-testet?
Risken att utveckla prostatacancer ökar med åldern. All män mellan 45 och 74 år, utan tidigare känd prostatacancer, rekommenderas att ta Stockholm3-testet.

Stockholm3-testet har inte något bevisat värde för män som redan har diagnostiserats med prostatacancer. Värdet av att göra en ny provtagning om man nyligen genomgått utredning och biopsi hos en urolog kan diskuteras. Stockholm3-testet ska inte tas av män som följs upp efter en tidigare prostatacancerdiagnos. Stockholm3-testet ersätter inte biopsi för de män som går på aktiv monitorering.

Stockholm3-testet har inte testats på män yngre än 45 år och heller inte på män äldre än 74 år. Det finns inga forsknings­resultat som tyder på att det är fördelaktigt att hitta prostatacancer tidigt hos män över 75 år.

Vill du testa dig med Stockholm3?
Över 200 vårdgivare i Sverige erbjuder idag Stockholm3-testet. Om din vårdgivare inte erbjuder testet, eller om du vill ta testet snabbare, kontakta någon av vårdgivarna nedan:

Stockholm
Prostatacancercentrum Capio S:t Görans sjukhus
Telefon: 08-587 01 350
www.capiostgoran.se/mottagningar-och-avdelningar/prostatacancercentrum/

Stockholm UroGynmottagning
Telefon: 08-678 27 50
www.urogyn.se

UroClinic vid Sophiahemmet
Telefon: 08- 406 21 90
www.uroclinic.se

GHP Urologcentrum, Läkarhuset Odenplan (även internationella patienter)
Telefon: 08-587 103 10

Värmland/Karlstad
Värmlands Urologiska
Telefon: 054-21 20 60
www.varmlandsurologiska.se
info@varmlandsurologiska.se

Stockholm, Göteborg, Södertälje, Falköping, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna och Lidköping
Medisera
www.medisera.se
Telefon: 013-150 261

Information för vårdgivare
Stockholm3-test är ett vanligt venöst blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data med en avancerad algoritm i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. Stockholm3-testet ger ett tydligt svar och tydliga rekommendationer som gör det enkelt för läkaren att fatta en beslut om vidare åtgärder.

Som vårdgivare kan du beställa Stockholm3 på här.

Comments are closed.