Stockholm3-testet

Vad är Stockholm3-testet?

Stockholm3-testet är ett blodprov som kombinerar fem proteinmarkörer[i], över 100 genetiska markörer och kliniska data[ii] för att bedöma risken för en behandlingskrävande (allvarlig) prostatacancer vid vävnadsprov[iii].

Bakgrund till Stockholm3-testet

Idag sker prostatacancerdiagnostik med hjälp av PSA följt av vävnadsprov. PSA-prov kan inte skilja mellan behandlingskrävande och indolent (ofarlig) cancer och ger ofta falsklarm. Det leder till att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte behöver behandlas genomgår onödig uppföljning och vård som kan ge allvarliga biverkningar. Dessutom missar PSA många män med behandlingskrävande cancer och resultat från PSA är ofta svårt att tolka för läkaren.

Vilka fördelar har Stockholm3-testet gentemot PSA?

  • Minskar antalet män som behöver genomgå vävnadsprov samtidigt som fler män med behandlingskrävande cancer hittas. Stockholm3-testet minskar antalet onödiga vävnadsprov med 50% samtidigt som ca 20% fler behandlingskrävande cancrar hittas jämfört med klinisk praxis[iv].
  • Hittar behandlingskrävande cancer hos män med låga PSA-värden. Stockholm3-testet kan hitta behandlingskrävande cancer hos män med PSA-värden 1-3 ng/ml. Detta är cancer som idag ofta inte upptäcks. Fyra av tio män i åldern 50-70 år har ett PSA mellan 1 och 3 ng/ml[v].
  • Svar med tydlig rekommendation. Stockholm3-testet ger ett svar med en tydlig rekommendation vilket gör att läkaren lättare kan fatta beslut om eventuell åtgärd. Det gör också att den man som tagit testet får en bättre uppfattning om sin individuella risk att drabbas av behandlingskrävande prostatacancer. Exempelvis har nästan hälften av alla män i åldern 50-70 år en så pass låg riskprofil att de inte behöver ta ett nytt test förrän om 6-10 år.

Hur är Stockholm3-testet utprovat?

Stockholm3-testet är utprovat på nästan 60,000 män från Stockholm i STHLM3-studien som genomfördes av Karolinska Institutet under 2012-2014.

Tolkning av svar från Stockholm3-testet

Resultatet från Stockholm3-testet består av ett svar och en rekommen­dation för fortsatt handläggning. Stockholm3-svaret kan vara negativt eller positivt. Vid negativt svar kan den testade mannen ha låg eller normal risk för prostatacancer med rekommenderad uppföljning inom 6-10 år respektive 2-4 år. Vid positivt svar rekommenderas remiss till urolog. Beroende på risknivå rekommenderas vävnadsprov om prostata­volymen är mindre än visst gränsvärde och/eller om prostatapalpation visar att mannen har en palpabel förändring.

Vilken information ska alla män som tar Stockholm3-testet få?

Män som tar Stockholm3-testet ska informeras om eventuella negativa konsekvenser av testning på samma sätt som i dag sker vid ett PSA-prov. På Socialstyrelsens hemsida kan man läsa om för- och nackdelar med tidig prostatacancertestning.

Vem ska inte ta Stockholm3-testet?

Stockholm3-testet har inte något bevisat värde för män som har en känd prostatacancer. Värdet av att göra en ny provtagning om man nyligen genomgått utredning och vävnadsprovtagning hos en urolog kan diskuteras. Stockholm3-testet ska inte tas på män som följs upp efter en tidigare prostatacancer. Stockholm3-testet ersätter inte en vävnadsprovtagning hos de män som går på aktiv monitorering. Stockholm3-testet är inte testat för män yngre än 50 år och heller inte för män äldre än 70 år. Det finns inga forsknings­resultat som tyder på att det är fördelaktigt att hitta prostatacancer tidigt hos män över 75 år.

Vilka nackdelar har STHLM3-testet?

Det finns för- och nackdelar med tidig diagnostik av prostatacancer, både med PSA och Stockholm3-testet. Fördelen är att man kan hitta och behandla prostatacancer tidigt. Nackdelen är att män kan behöva genomgå vävnadsprov och behandling i onödan. Via Socialstyrelsen hemsida kan man läsa om för- och nackdelar med tidig prostatacancertestning.

Vad händer vid ett positivt svar?

Ett positivt svar innebär att den testade mannen har en förhöjd risk för prostatacancer. Remiss till urolog för vidare utredning och vävnadsprovtagning av prostatan rekommenderas.

När vävnadsprovet är analyserat får behandlande läkare ett av följande tre svar:

  • Ingen cancer. Ungefär en av tre som genomgår vävnadsprovtagning med Stockholm3-testet får svaret att de inte har någon cancer. Mannen har då normal risk för att utveckla prostatacancer och rekommenderas att ta ett nytt Stockholm3-test vartannat år.
  • Snällare form av cancer som behöver följas upp. Knappt hälften av de prostatacancrar som upptäcks vid vävnadsprovtagning är indolenta vilket innebär att de växer långsamt och inte är farliga. Män som får du detta svar kan bli rekommenderade av urolog en noggrann uppföljning med ytterligare tester och vävnadsprovtagning av urologen.
  • Behandlingskrävande (allvarlig) cancer. Ungefär två av fem som genomför en vävnadsprovtagning med Stockholm3-testet har en behandlingskrävande prostatacancer. Behandlande läkare kommer att föreslå behandling.

Mer information om prostatacancer hos CancerfondenSocialstyrelsen och Prostatacancerförbundet.

——————–

[i]      Totalt PSA, fritt PSA, hK2, MSMB och MIC1
[ii]         Ålder, tidigare vävnadsprov, familjehistoria avseende prostatacancer och i vissa fall, vid uppföljning hos urolog, läkarens bedömning av prostatas konsistens och storlek
[iii]        Behandlingskrävande prostatacancer definierat som Gleason summa ≥ 7
[iv]        European Eurology Focus 2016.
[v]         The Lancet Oncology, 2015.

 

Kommentarer inaktiverade.