Vad är Stockholm3-testet?

Stockholm3-testet är ett blodtest som kombinerar fem proteinmarkörer[i], över 100 genetiska markörer och kliniska data[ii] för att bedöma risken för en behandlingskrävande (allvarlig) prostatacancer vid vävnadsprov[iii].

Bakgrund till Stockholm3-testet

Idag sker prostatacancerdiagnostik med hjälp av PSA följt av vävnadsprov. PSA-prov kan inte skilja mellan aggressiv (behandlingskrävande) och indolent (ofarlig) cancer och ger ofta falsklarm. Det leder till att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte behöver behandlas genomgår onödig uppföljning och vård som kan ge allvarliga biverkningar. Dessutom missar PSA många män med behandlingskrävande cancer och resultat från PSA är ofta svårt att tolka för läkaren.

Vilka fördelar har Stockholm3-testet gentemot PSA?

  • Hittar fler män med behandlingskrävande prostatacancer. Jämfört med dagens praxis hittar Stockholm3-testet dubbelt så många män med aggressiv prostatacancer.
  • Minskar antalet män som behöver genomgå vävnadsprov. Stockholm3-testet minskar antalet onödiga vävnadsprov med 50%.
  • Hittar behandlingskrävande cancer hos män med låga PSA-värden. Stockholm3-testet kan hitta behandlingskrävande cancer hos män med PSA-värden 1,5-3 ng/ml. Detta är cancer som idag ofta inte upptäcks.
  • Svar med tydlig rekommendation. Stockholm3-testet ger ett svar med en tydlig rekommendation vilket gör att läkaren lättare kan fatta beslut om eventuell åtgärd. Det gör också att den man som tagit testet får en bättre uppfattning om sin individuella risk att drabbas av behandlingskrävande prostatacancer. Exempelvis har nästan hälften av alla män i åldern 50-70 år en så pass låg riskprofil att de inte behöver ta ett nytt test förrän om 6 år.

Hur är Stockholm3-testet utprovat?

Stockholm3-testet är utprovat på nästan 60,000 män från Stockholm i den kliniska studien STHLM3 som genomfördes av Karolinska Institutet under 2012-2014. Stockholm3-testet har därefter validerats kliniskt i Sverige, Norge och Finland på över 5,000 män.

Tolkning av svar från Stockholm3-testet

Resultatet från Stockholm3-testet består av ett svar och en rekommen­dation för fortsatt handläggning. Stockholm3-svaret kan vara negativt eller positivt. Vid negativt svar kan den testade mannen ha låg eller normal risk för prostatacancer med rekommenderad uppföljning inom 6 år respektive 2 år. Vid positivt svar rekommenderas remiss till urolog. Beroende på risknivå rekommenderas vävnadsprov om prostata­volymen är mindre än visst gränsvärde och/eller om prostatapalpation visar att mannen har en palpabel förändring.

Vilken information ska alla män som tar Stockholm3-testet få?

Män som tar Stockholm3-testet ska informeras om eventuella negativa konsekvenser av testning på samma sätt som i dag sker vid ett PSA-prov. På Socialstyrelsens hemsida kan man läsa om för- och nackdelar med tidig prostatacancertestning.

Vem ska inte ta Stockholm3-testet?

Stockholm3-testet har inte något bevisat värde för män som har en känd prostatacancer. Värdet av att göra en ny provtagning om man nyligen genomgått utredning och vävnadsprovtagning hos en urolog kan diskuteras. Stockholm3-testet ska inte tas på män som följs upp efter en tidigare prostatacancer. Stockholm3-testet ersätter inte en vävnadsprovtagning hos de män som går på aktiv monitorering. Stockholm3-testet är inte testat för män yngre än 50 år och heller inte för män äldre än 70 år. Det finns inga forsknings­resultat som tyder på att det är fördelaktigt att hitta prostatacancer tidigt hos män över 75 år.

Vilka nackdelar har STHLM3-testet?

Det finns för- och nackdelar med tidig diagnostik av prostatacancer, både med PSA och Stockholm3-testet. Fördelen är att man kan hitta och behandla prostatacancer tidigt. Nackdelen är att män kan behöva genomgå vävnadsprov och behandling i onödan. Via Socialstyrelsen hemsida kan man läsa om för- och nackdelar med tidig prostatacancertestning.

Vad händer vid ett positivt svar?

Ett positivt svar innebär att den testade mannen har en förhöjd risk för prostatacancer. Remiss till urolog för vidare utredning och vävnadsprovtagning av prostatan rekommenderas.

Forskning om Stockholm3-testet

Forskning om Stockholm3-testet leds av Henrik Grönbergs forskargrupp vid Karolinska Institutet. Totalt är nära 30 forskare involverade i att förbättra prostatacancerdiagnostiken. Resultaten från forskningen har publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter. Forskningsfinansiering har erhållits från bland annat Vetenskapsrådet, Erling Perssons Stiftelse, KAW, NordForsk och EIT Health.

Nedan en lista på våra viktigaste publikationer:

Bergman M, et al. Structured care for men who want to get tested for prostate cancer – Findings from Capio S:t Göran Prostate Cancer Center. Läkartidningen;115: FCDT, October 2018

Möller A, et al. The Stockholm3 blood-test predicts clinically-significant cancer on biopsy: independent validation in a multi-center community cohort. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2018 Aug 31. doi: 10.1038/s41391-018-0082-5. PubMed PMID: 30171228.

Ström P, et al. The Stockholm-3 Model for Prostate Cancer Detection: Algorithm Update, Biomarker Contribution, and Reflex Test Potential. Eur Urol. 2018 Aug;74(2):204-210. doi: 10.1016/j.eururo.2017.12.028. Epub 2018 Jan 10. PubMed PMID: 29331214.

Grönberg H, et al. Prostate Cancer Diagnostics Using a Combination of the Stockholm3 Blood Test and Multiparametric Magnetic Resonance Imaging. Eur Urol. 2018 Jul 9. pii: S0302-2838(18)30447-0. doi: 10.1016/j.eururo.2018.06.022. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30001824.

Nordström T, et al. Effects of increasing the PSA cutoff to perform additional biomarker tests before prostate biopsy. BMC Urol. 2017 Oct 3;17(1):92. doi: 10.1186/s12894-017-0281-8. PubMed PMID: 28974201; PubMed Central PMCID: PMC5627473.

Nordström T, et al. Balancing Overdiagnosis and Early Detection of Prostate Cancer using the Stockholm-3 Model. Eur Urol Focus. 2016 Dec 19. pii: S2405-4569(16)30174-2. doi: 10.1016/j.euf.2016.11.016. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28753831.

Grönberg H, et al. Prostate cancer screening in men aged 50-69 years (STHLM3): a prospective population-based diagnostic study. Lancet Oncol. 2015 Dec;16(16):1667-76. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00361-7. Epub 2015 Nov 10. PubMed PMID: 26563502.

Nordström T, et al. Comparison Between the Four-kallikrein Panel and Prostate Health Index for Predicting Prostate Cancer. Eur. Urol. 2015 Jul;68(1):139-46

Var hittar jag mer information?

Mer information om prostatacancer hos CancerfondenSocialstyrelsen och Prostatacancerförbundet.

——————–

[i]  Totalt PSA, fritt PSA, hK2, MSMB och MIC1

[ii] Ålder, tidigare vävnadsprov, familjehistoria avseende prostatacancer och i vissa fall, vid uppföljning hos urolog, läkarens bedömning av prostatas konsistens och storlek

[iii]  Behandlingskrävande prostatacancer definierat som Gleason summa ≥ 7

Kommentarer inaktiverade.