Vad innebär det att delta i STHLM3?

Att delta i STHLM3 innebär först att du läser igen broschyren som beskriver STHLM3. Väljer du att vara med i STHLM3 behöver du göra följande:

  • Du lämnar ett blodprov på totalt 12 ml på ett av de 60 laboratorier som är med i STHLM3
  • Du besvarar en enkät om dig själv och din livsstil

4–5 veckor från blodprovet kommer du att få ett svar på din egen risk för prostatacancer. Svaret skickas per post till den adress där du är folkbokförd. Beroende på testresultatet kommer du att få ett av följande tre svar: låg risk, normal risk eller förhöjd risk för prostatacancer.

Om det visar sig att du har en förhöjd risk för prostatacancer kommer STHLM3 se till att du får en remiss för vidare undersökning hos urolog. Ytterligare information finns i broschyren som bifogas inbjudan till STHLM3.

Comments are closed.

Tillbaka