Forskning inom STHLM3

STHLM3 är ett av värdens största forskningsprojekt inom prostatacancer. Det insamlade materialet ligger till grund för en mängd olika forskningsprojekt med syfte att förbättra diagnostiken av prostatacancer.

Läs mer om forskningen inom STHLM3 här.

Comments are closed.

Tillbaka