Forskning pågår

Just nu pågår arbetet med att sammanställa resultaten från STHLM3-studien. Det är ett omfattande arbete som innebär att alla data analyseras noggrant. För att resultatet skall bli ordentligt genomlyst är många forskare engagerade. Målsättningen är att resultaten skall kunna publiceras under första halvan av 2015

Comments are closed.

Tillbaka