Stockholm3-testet tillgängligt

Stockholm3-testet är nu tillgängligt från Karolinska Universitetslaboratoriet. För att ta Stockholm3-testet behöver man en remiss från en läkare. Under fliken TILLGÄNGLIGHET finns listat exempel på vårdgivare som har Stockholm3-testet.

Stockholm3-testet är ett blodprov för upptäckt av prostatacancer utprovat på män mellan 50-70 år som inte tidigare diagnosticerats med prostatacancer. Till skillnad från PSA mäter Stockholm3-testet flera olika markörer i blodet och tar även hänsyn till kliniska faktorer som till exempel tidigare biopsier. Det gör att Stockholm3-testet upptäcker behandlingskrävande prostatacancer bättre än dagens diagnostik med PSA och samtidigt minskar antalet onödiga vävnadsprovtagningar. Stockholm3-testet baseras på forskning som genomförts av Karolinska Institutet i STHLM3-studien med nästan 60.000 deltagare. Studiens resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology.

Comments are closed.

Tillbaka