Stockholm3-testet utvärderas för nationell screening

Efter publikation av STHLM3-studien har Socialstyrelsen påbörjat en utvärdering om nationellt screeningprogram för prostatacancer.

Comments are closed.

Tillbaka