Information till Distriktsläkare

STHLM3 – en prövning av ny diagnostik för prostatacancer

Vad är STHLM3?

STHLM3 handlar om att utveckla ny diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare. På sikt innebär det förhoppningsvis färre onödiga provtagningar och biopsier.

Rent praktiskt går STHLM3 till så att män i Stockholm mellan 50-69 får ett brev hem med en inbjudan att delta i studien och en remiss för provtagning.

Alla män som deltar i STHLM3 kommer att testas för PSA. Hälften av deltagarna kommer dessutom att lottas till att testas med en ny testpanel där man kombinerar flera olika blodtest, genetiska test och svaren på de frågor som deltagaren besvarar. Förhoppningen är att denna testpanel skall ge ett mer precist svar än PSA ensamt.

Alla män som går med i STHLM3 kommer inom 4-5 veckor få ett svar. Baserat på risk för prostatacancer rekommenderas deltagarna att ta nytt prov inom 10 eller 2 år. För deltagare med förhöjd risk rekommenderas besök hos urolog. Till deltagare med förhöjd risk skickas även en färdig remiss samt kontaktuppgifter till urolog. Deltagaren bokar själv tid med urolog.

Totalt kommer vi att skicka ut drygt 100.000 inbjudningar under en tvåårsperiod med start januari 2013. Vi räknar med att cirka 50.000 av de inbjudna männen kommer att delta i STHLM3.

STHLM3 genomförs i samarbete med Stockholms Läns Landsting.

Vad innebär STHLM3 för mig som distriktsläkare?

Egentligen kommer inte STHLM3 att påverka ditt arbete annat än att STHLM3 på sikt – förhoppningsvis – kommer att leda till färre onödiga provtagningar och biopsier. Eftersom potentiella deltagare får en remiss för provtagning direkt hem så behöver han inte besöka dig innan eventuellt deltagande i STHLM3. Däremot kan det naturligtvis hända att dina patienter ställer frågor om STHLM3. Du får naturligtvis svara på dessa, men du är också välkommen att hänvisa frågor till oss, på sthlm3@ki.se eller telefon 08-524 86 797

Mina patienter har frågor om STHLM3 – vart skall de vända sig?

Om dina patienter har frågor om STHLM3 är du välkommen att hänvisa dem till oss på sthlm3@ki.se eller telefon 08-524 86 797.

 Vad gäller för patienter som redan går på PSA-kontroll?

Män som har en prostatacancerdiagnos kan inte vara med i STHLM3 och skall fortsätta sin uppföljning hos distriktsläkaren/urologen.

Män som tidigare valt att ta PSA-prov men som inte har diagnosticerats med prostatacancer är välkomna att vara med i STHLM3. Om mannen är mellan 50-69 kommer och har en fast postadress i Stockholms län kommer han att få inbjudan att vara med i STHLM3. För att vara med måste mannen lämna prover och lämna in den speciella STHLM3-remissen.

Trots att en man tidigare testats med låga PSA-värden kan han ibland rekommenderas biopsi efter att ha gått med i STHLM3. Det beror på att det tidigare använda PSA-testet ibland har för låg känslighet för att hitta tumörer och att resultaten från andra biomarkörer indikerar att mannen har förhöjd risk för prostatacancer.

En man som rekommenderas biopsi utifrån provtagning i STHLM3 har alltid minst samma risk för prostatacancer som en man med PSA 3ng/ml vilket är den gängse använda brytpunkten för att rekommendera biopsi.

Kan man bli rekommenderad biopsi även med PSA<3?

Även en man som har PSA<3 kan ibland rekommenderas biopsi efter att ha gått med i STHLM3.Det beror på att det tidigare använda PSA-testet ibland har för låg känslighet för att hitta tumörer och att resultaten från andra biomarkörer indikerar att mannen har förhöjd risk för prostatacancer.En man som rekommenderas biopsi utifrån provtagning i STHLM3 har alltid minst samma risk för prostatacancer som en man med PSA 3ng/ml vilket är den gängse använda brytpunkten för att rekommendera biopsi.

Vad gäller för män som har en prostatacancerdiagnos?

Män som har en prostatacancerdiagnos kan inte vara med i STHLM3 och skall fortsätta sin uppföljning hos distriktsläkaren/urologen.

Vad gäller för män som nyligen tagit en prostatabiopsi?

Män som nyligen tagit en prostatabiopsi och fått ett negativt svar kan vara med i STHLM3.

Varför genomförs STHLM3?

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och leder till 2.500 dödsfall varje år. För att bekämpa prostatacancer behöver vården utveckla screeningprogram. Ett screeningprogram gör att man tidigare kan upptäcka och sätta in behandling mot cancer i prostatan och på så sätt minska antalet dödsfall. Idag saknar läkarna tillräckligt bra verktyg för att ställa en bra och korrekt prostatacancerdiagnos. Därför finns det idag inte ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.

Nyckeln till att möjliggöra screening av prostatacancer är att förbättra precisionen vid diagnosticeringen. Det vill säga att skapa ett testverktyg som bättre förutsäger vem som har en elakartad prostatacancertumör och måste behandlas, vem som inte behöver behandlas och vilka män som inte ens har sjukdomen.

STHLM3 handlar om att utveckla ny diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare.

Vem kan vara med i STHLM3?

Män mellan 50-69 med fast postadress i Stockholms läns kommer att bjudas in till STHLM3. Exklusionskriterier är tidigare prostatacancerdiagnos samt oförmåga att förstå informationsmaterialet om STHLM3.

Får deltagarna svar?

Alla män som går med i STHLM3 kommer att inom 4-5 veckor få ett svar. Baserat på risk för prostatacancer rekommenderas deltagarna att ta nytt prov inom 10 eller 2 år. För deltagare med förhöjd risk rekommenderas besök hos urolog.

Till deltagare med förhöjd risk skickas även en färdig remiss samt kontaktuppgifter till urolog. Deltagaren bokar själv tid med urolog.

Får deltagaren reda på sina egna provsvar, till exempel sitt PSA-värde?

STHLM3 är en så kallad dubbelblind studie. Det innebär att varken deltagare, provtagare på laboratoriet eller den som analyserar dessa prover känner till vilken grupp som deltagaren är lottad till. Det betyder också att deltagaren inte kommer att få reda på sitt exakta PSA-svar.

Hur kommer det att det redan nu kommer patienter som är med i STHLM3?

STHLM3 kommer att mjukstarta under maj-juni samt i september 2012. Syftet är att testa hela processen från inbjudan, via provtagning till provhantering och även våra egna processer ”back-end”. I övrigt kommer deltagarna i maj-juni samt september deltagandet att fungera på samma sätt som när vi kör i gång under 2013.

Vem är ansvarig för STHLM3?

STHLM3 genomförs av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms Läns Landsting. STHLM3 samarbetar med laboratorier och urologer i Stockholm. STHLM3 leds av professor Henrik Grönberg vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet.

Hur får jag som distriktsläkare mer information?

Kontakta gärna oss på sthlm3@ki.se alternativt telefon 08-524 86 797 om du har några frågor eller synpunkter. Vi uppskattar dina synpunkter!

Comments are closed.