Information till Provtagningspersonal

Vad är STHLM3?

STHLM3 kommer att bli en av världens största prostatacancertest. STHLM3 går till så att män i Stockholm mellan 50-69 får ett brev hem med en inbjudan att delta i studien och en remiss för provtagning. Totalt kommer vi att skicka ut drygt 100.000 inbjudningar under en tvåårsperiod med start januari 2013. Vi räknar med att cirka 50.000 av de inbjudna männen kommer att delta i STHLM3. Alla deltagare i STHLM3 kommer att lämna ett blodprov. STHLM3 genomförs i samarbete med Stockholms Läns Landsting.

STHLM3 kommer att genomföra tre piloter. En i maj/juni 2012, en i september 2012, och en i Mars 2013. Syftet med piloterna är att testa hela processen från inbjudan, via provtagning till provhantering och även våra egna processer ”back-end”. I övrigt kommer piloterna och återkoppling till deltagarna att fungera på samma sätt som när vi kör i gång under 2013.

Vilket arbete behöver provtagningspersonalen göra?

Till skillnad från STHLM2 kommer det inte att handla om något ”säljarbete” eftersom deltagare i STHLM3 kommer med en remiss. Provtagarens arbete består i att göra en beställning i Analytix och ta 3 rör x 4 ml. Urin skall inte samlas in. Inget blodtryck behöver heller tas.

Vilka krav ställer vi på deltagarna i STHLM3?

Alla deltagare i STHLM3 skall ha med sig STHLM3 remissen samt giltig ID-handling med svenskt personnummer för att kunna vara med. Deltagare som saknar något av detta kan inte vara med. Skälet till att alla deltagare måste ha svenskt personnummer är att möjliggöra registeruppföljning.

Får deltagarna svar?

Alla deltagare som går med i STHLM3 kommer att inom 4-5 veckor få ett svar. Baserat på risk för prostatacancer rekommenderas deltagarna att ta nytt prov inom 10 eller 2 år. För deltagare med förhöjd risk rekommenderas besök hos urolog.

Hur ser vi till att deltagarna inte kommer att komma när det är som mest folk på laboratorierna?

I varje inbjudan finns information om vilka laboratorier som är med i piloten och respektive laboratoriums öppettider. Vi kommer i inbjudan att styra STHLM3:s deltagare till att besöka laboratoriet för provtagning under eftermiddagen för att undvika väntetider.

Vad händer med STHLM2?

STHLM 2 :  Den 31 Augusti 2012 avslutades rekryteringen till STHLM2. I januari 2013 påbörjas STHLM3.

Hur får vi som provtagare mer information?

Varje laboratorium som skall vara med i STHLM3 kommer att få information på plats av forskningssjuksköterskorna Carin Cavalli-Björkman och Britt-Marie Hune. Information kommer att ske vid arbetsplatsträffar under våren och hösten 2012.

Comments are closed.