Information till Urologer

Vad är STHLM3?

STHLM3 handlar om att utveckla ny diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare. På sikt innebär det förhoppningsvis färre onödiga provtagningar och biopsier och i förlängningen en minskad dödlighet i prostatacancer.

Rent praktiskt går STHLM3 till så att män i Stockholm mellan 50-69 får ett brev hem med en inbjudan att delta i studien och en remiss för provtagning.

Alla män som deltar i STHLM3 kommer att testas för PSA. Hälften av deltagarna kommer dessutom att lottas till att testas med en ny testpanel där man kombinerar flera olika proteinanalyser, genetiska test och svaren på de frågor som deltagaren besvarar. Förhoppningen är att denna kombinerade testpanel skall ge ett mer precist svar än PSA ensamt.

Alla män som går med i STHLM3 kommer inom 4-5 veckor få ett svar. Baserat på risk för prostatacancer rekommenderas deltagarna att ta nytt prov inom 10 eller 2 år. För deltagare med förhöjd risk rekommenderas besök hos urolog. Till deltagare med förhöjd risk skickas även en färdig remiss samt kontaktuppgifter till urolog. Deltagaren bokar själv tid med urolog.

Totalt kommer vi att skicka ut drygt 100.000 inbjudningar under en tvåårsperiod med start januari 2013. Vi hoppas att att cirka 50.000 av de inbjudna männen kommer att delta i STHLM3.

STHLM3 genomförs i samarbete med Stockholms Läns Landsting.

Vad innebär STHLM3 för mig som urolog?

Uppskattningsvis 5-10% av alla män som är med i STHLM3 kommer att få förhöjd risk för prostatacancer och kontakta urolog för provtagning. Dessa män kommer att rekommenderas kontakt med någon av de till STHLM3 anslutna urologerna. Givet vårdval kan det naturligtvis hända att dessa män kontaktar en annan urolog. Alla deltagare i STHLM3 kommer att få en färdigifylld remiss.

Har någon av dina patienter frågor om STHLM3 får du naturligtvis svara på dessa, men du är också välkommen att hänvisa frågor till oss, på sthlm3@ki.se eller telefon 08-524 86 797.

Kommer STHLM3 leda till fler biopsier?

STHLM3 kommer på sikt att leda till färre biopsier i och med att diagnosticeringen blir mer specifik. Däremot kan antalet biopsier under studietiden öka något, men vi beräknar att det understiger 10%.

Mina patienter har frågor om STHLM3 – vart skall de vända sig?

Om dina patienter har frågor om STHLM3 är du välkommen att hänvisa dem till oss på sthlm3@ki.se eller telefon 08-524 86 797.

 

Vad gäller för patienter som redan går på PSA-kontroll?

Män som har en prostatacancerdiagnos kan inte vara med i STHLM3 och skall fortsätta sin uppföljning hos distriktsläkare/urolog.

Män som tidigare valt att ta PSA-prov men som inte har diagnosticerats med prostatacancer är välkomna att vara med i STHLM3. Om mannen är mellan 50-69 och har en fast postadress i Stockholms län kommer han att få inbjudan att vara med i STHLM3. För att vara med måste mannen lämna prover och lämna in den speciella STHLM3-remissen.

Vad gäller för män som har en prostatacancerdiagnos?

Män som har en prostatacancerdiagnos kan inte vara med i STHLM3 och skall fortsätta sin uppföljning hos distriktsläkare/urolog.

Vad gäller för män som nyligen tagit en prostatabiopsi?

Män som nyligen tagit en prostatabiopsi och fått ett negativt svar kan vara med i STHLM3.

Varför genomförs STHLM3?

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och leder till 2.500 dödsfall varje år. För att bekämpa prostatacancer behöver vården utveckla screeningprogram. Ett screeningprogram gör att man tidigare kan upptäcka och sätta in behandling mot cancer i prostatan och på så sätt minska antalet dödsfall. Idag saknar läkarna tillräckligt bra verktyg för att ställa en bra och korrekt prostatacancerdiagnos. Därför finns det idag inte ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.

Nyckeln till att möjliggöra screening av prostatacancer är att förbättra specificiten av ett prostatacancertest. Det vill säga att skapa ett testverktyg som bättre förutsäger vem som har en prostatacancer och måste behandlas, vem som inte behöver behandlas och vilka män som inte ens har sjukdomen.

STHLM3 handlar om att utveckla ny diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare.

Vem kan vara med i STHLM3?

Män mellan 50-69 med fast postadress i Stockholms läns kommer att bjudas in till STHLM3. Exklusionskriterier är tidigare prostatacancerdiagnos samt oförmåga att förstå informationsmaterialet om STHLM3.

Får deltagarna svar?

Alla män som går med i STHLM3 kommer att inom 4-5 veckor få ett svar. Baserat på risk för prostatacancer rekommenderas deltagarna att ta nytt prov inom 10 eller 2 år. För deltagare med förhöjd risk rekommenderas besök hos urolog.

 

Får deltagaren reda på sina egna provsvar, till exempel sitt PSA-värde?

STHLM3 är en så kallad dubbelblind studie. Det innebär att varken deltagare, provtagare på laboratoriet eller den som analyserar dessa prover känner till vilken grupp som deltagaren är lottad till. Det betyder också att deltagaren inte kommer att få reda på sitt exakta PSA-svar.

Hur kommer det att det redan nu kommer patienter som är med i STHLM3?

STHLM3 kommer att mjukstarta under maj-juni samt i september 2012. Syftet är att testa hela processen från inbjudan, via provtagning till provhantering och även våra egna processer. I övrigt kommer deltagarna i maj-juni samt september deltagandet att fungera på samma sätt som när vi kör i gång under 2013.

Hur påverkar STHLM3 av SLL’s vårdval inom urologi?

Under 2013 planerar SLL att införa vårdval inom urologi. Patienter som kommer från STHLM3 behandlas precis som alla andra män inom det kommande vårdvalet

Vem är ansvarig för STHLM3?

STHLM3 genomförs av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms Läns Landsting. STHLM3 samarbetar med laboratorier och urologer i Stockholm. STHLM3 leds av professor Henrik Grönberg vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet.

Hur får jag som urolog mer information?

Kontakta gärna oss på sthlm3@ki.se alternativt telefon 08-524 86 797 om du har några frågor eller synpunkter. Vi uppskattar dina synpunkter!

Comments are closed.