Video om Stockholm3

EIT Health presenterar Stockholm3 i en video.

AI system för förbättrad prostatacancerdiagnostik presenterat i The Lancet Oncology

The Lancet Oncology presenterar idag en studie som visar att AI systemet som utvecklats av forskare på Karolinska Institutet kan identifiera och gradera prostatacancer jämbördigt med världsledande uropatologer.   Enligt artikeln i Lancet Oncology kan den svenska AI-metoden i princip felfritt … Läs mer

St Görans Sjukhus erbjuder Stockholm3 som del av rutindiagnostik

Bor du i Stockholm och vill ta Stockholm3 testet kan du vända dig till St Görans Sjukhus. Du behöver inte en remiss och det kostar inte mer än den vanliga patientavgiften. Här är länken till prostatacancercentrum på St Göran sjukhus. … Läs mer

NorDCaP projektet officiellt startat

Under 27-28 mars genomfördes en kick-off av NordCaP där vårdgivare från Norge, Finland, Danmark och Sverige träffades för att påbörja utrullningen av Stockholm3-testet, OncoWatch Image och “St Görans-modellen” i de nordiska länderna. St Görans-modellen bygger på den metodik som Prostatacancercentrum … Läs mer

OncoWatch projektet officiellt startat

Under 26-27 mars genomfördes en kick-off av OncoWatch som stöds finansiellt av EIT Health. Vårdgivare från ett flertal länder, Philips, Thermo Fisher, Synlab och den Europeiska prostatacancerorganisationen deltog. Målsättningen var att planera för ett accelererat införande av OncoWatch Image på … Läs mer

Stockholm3 leder till genombrott inom diagnostik av prostatacancer

Prostatacancercentrum Capio S:t Göran har infört prostatacancerdiagnostik med Stockholm3-testet och riktad vävnadsprovtagning. De kliniska resultaten ses som ett genombrott inom diagnostik av prostatacancer eftersom man hittar mer än dubbelt så många män med aggressiv prostatacancer och samtidigt minskar antalet onödiga … Läs mer

Stora brister i SBUs analys

Socialstyrelsen beslutar att inte rekommendera allmän screening för prostatacancer, detta trots stora fördelar med Stockholm3-testet och en positiv hälsoekonomisk analys. Representanter för prostatacancervården på samtliga Stockholmssjukhus samt öppenvårdsurologin i Stockholm visar på brister i SBUs analys och kräver att analysen … Läs mer

Stockholm3-testet nominerat till europeiskt innovationspris

Stockholm3-testet har nominerats till EIT Innovators Award för sitt värde för individer, samhället och vården. Vinnaren utses i oktober 2017.

Donation från Familjen Erling Perssons Stiftelse

Forskningsledaren för STHLM3, professor Henrik Grönberg får en stor donation för fortsatt utveckling av prostatacancerdiagnostik.

Stockholm3-testet tillgängligt

Stockholm3-testet är nu tillgängligt från Karolinska Universitetslaboratoriet. För att ta Stockholm3-testet behöver man en remiss från en läkare. Under fliken TILLGÄNGLIGHET finns listat exempel på vårdgivare som har Stockholm3-testet. Stockholm3-testet är ett blodprov för upptäckt av prostatacancer utprovat på män mellan … Läs mer